Domácí čistírna odpadních vod

Před výběrem druhu čističky, jednotlivých prvků čističky a souvisejících zařízení, je nutné zvážit různé faktory pro montáž a činnost čistírny odpadních vod.

Zde jsou nejdůležitější faktory pro výběr správné čističky, které je nutno brát v úvahu:

současný a budoucí počet lidí trvale žijících v budově, ke které bude čistička připojena

 • druh budovy, ke které bude čistička připojena
 • výskyt, hladina podzemní vody
 • rozloha pozemku
 • druh půdy
 • hloubka výstupu potrubí kanalizace ze stavby

Podle počtu osob trvale bydlících v domě volíme velikost nádrže. Odpadní vody by měly být v septiky zadrženy 2-3 dny.

Doporučuje se použití 2 nebo 3 komorových nádrží (vyšší počet komor septiku, znamená účinnější redukci znečištění).

Je důležité, aby nádrž byla vybavena filtračním košem vyplněným keramzitem, jehož úkolem je zadržení hrubších nečistot, které mohou ucpat odtokové otvory v drenážním systému.

Koše je by se měly čistit 2-3krát ročně silným proudem vody.

Délka drenážního systému zavisí na množství odpadních vod.

Obecné zásady, podle kterých je nutné se řídit při výběru a montáži nádrží:

 • jímka musí být instalována v blízkosti budovy, pokud je umístěn ve vzdálenosti větší než 10m, hrozí nežádoucí ochlazení odpadních vod a následné ukládání tuků (mastnoty) v kanalizačním potrubí
 • u malých septiků 2-3m3 je třeba dát pozor, aby byly vybaveny filtračním košem

Hladina podzemní vody má velký význam pro umístění čističky odpadních vod.

Minimální vzdálenost drenážní trubky od hladiny podzemních vod je 1,5m, tato vzdálenost zaručuje biologické procesy čištění odpadních vod.

Plocha pozemku, na kterém chcete nainstalovat čističku odpadních vod, musí být dostatečná. Je nutné brát ohled na právní požadavky a také doporučení výrobců čističek odpadních vod na potřebné vzdálenosti:

 • 30 m od studní k nejbližší místu drenážního systému,
 • 15 m od studny k jímce,
 • 3 m od budovy
 • 2 m od hranice pozemku,
 • 3 m od stromů a velkých keřů,
 • 1,5 m od potrubí a plynovodů,
 • 0,8 m od silových kabelů,
 • 0,5 m od telekomunikační kabely,
 • nelze instalovat čističku v záplavových oblastech

Další omezení je vzdálenost 1,5 m-2, 0 m mezi jednotlivými závity odvodnění. Maximální délka jedné větve kanalizace je 20 m - 25 m. Pokud tuto délku překročíme, nebude systém fungovat správně, protože odpadní vody nedosáhnou konce trubky.

Na jednoho uživatele, obyvatele budovy, ke které je čistička připojena, by mělo připadnout 12 až 14m drenážní trubky. Je-li počet obyvatel větší, je nutné zvýšit počet trubek nebo je prodloužit.