Ekologický septik – žumpa

Žumpa je bezodtoková a nepropustná nádrž, určená k zachycení odpadních vod a je jediným řešením pro domácností a uživatele budov, kteří nemají možnosti připojení na kanalizaci.

Žumpa je řešením ve chvíli, kdy:

  • hladina podzemní vody je tak vysoká, že nemohou být použity klasické čistírny odpadních vod
  • odpadních vod je tak málo, že čistička není rentabilní
  • plocha pozemku není dost velká, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti určené výrobci čistíren odpadních vod a podmínky dané zákonem

Podstatná je také skutečnost, že pro instalaci septiku (žumpy) není nutné stavební povolení, stačí jen oznámení na stavebním úřadě.

30 dní před plánovaným zahajením prací je nutné oznámit příslušnému stavebnímu úřadu, že budeme jímku užívat.

Velikost nádrže určené k zachycení odpadních vod musí být přizpůsobena počtu uživatelů jímky. Předpokládá se, že člověk spotřebuje asi 150 litrů za den.

Při výběru jímky je také vhodné vzít v úvahu kapacitu fekálních vozů, které budou odpadní vodu vyvážet do kanalizace.

Velikost nádrže je nejlepší zvolit tak, aby se odpad vyvážel každé 2-3 týdny.